תנאי שינוי וביטול:

על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.

כל ביטול ו/או שינוי יעשה בהתאם להוראות החוק (לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב ושלוח למשרדי נויה הולדייז. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול אשר התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, יחוייב המזמין בדמיי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם.

חוק הגנת הצרכן אינו חל על שירותים הניתנים במלואם בחו”ל.

כל ביטול שיעשה שלא בהתאם לתנאים המפורטים לעיל יהיה כפוף למדיניות חברת התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרי כדלקמן:

(תאריך הביטול/השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת הודעה בכתב במשרדי נויה הולידייז).

 1. כפרי נופש מרשת Landal ובתי מלון ביער השחור:
  • ביטול/שינוי: עד 30 יום לפני מועד ההגעה יחוייב בתשלום בגובה 30% מסכום ההזמנה.
  • ביטול/שינוי: 29 יום או פחות מכך, לפני מועד ההגעה יחוייב בתשלום בגובה 100% מסכום ההזמנה.
 2. רכבים:
  • ביטול/שינוי עד 7 ימי עבודה לפני המועד שנקבע לקבלת הרכב אינו גורר דמי ביטול/שינוי.
  • ביטול/שינוי רכב 6 ימי עבודה או פחות מכך לפני המועד שנקבע לקבלת הרכב יחויב בדמי ביטול מלאים.
  • ביטול/שינוי רכב גדול (7-9 מקומות) עד 15 ימי עבודה לפני מועד היציאה כרוך בתשלום בסך 200 יורו.
  • ביטול/שינוי 14 ימי עבודה ופחות מכך לפני המועד שנקבע לקבלת רכב גדול, יחויב בדמי ביטול מלאים.
 3. טיסות:
  • טיסות שכר- ביטול כרטיס טיסה עד 14 ימי עבודה לפני מועד הטיסה כרוך בתשלום של 200 דולר ארה”ב לכל נוסע.
  • ביטול כרטיס טיסה 13 ימי עבודה או פחות מכך לפני מועד הטיסה כרוך בדמי ביטול מלאים.
  • שינוי מועדי הטיסות (להבדיל מביטול) – רק אם ייעשה באותה חברת תעופה בה הוזמנו הכרטיסים המקוריים ובכפוף לאישור חברת התעופה, הלקוח ישלם את הפער בין מחיר הכרטיס המקורי למחיר הכרטיס החדש, בתוספת דמי טיפול בסך 50$ ארה”ב בגין כל נוסע. מובהר כי במקרה שבו הכרטיס החדש זול יותר מהכרטיס המקורי, קבלת זיכוי כפופה לאישור חברת התעופה.
  • טיסות סדירות – דמי ביטול מלאים לאחר כרטוס.
 4. שינוי שעות טיסה:
   • נויה הולדייז אחראית על אמינות המידע שנמסר ללקוחותיה בעת משלוח כרטיסי הטיסה (עד כשבוע לפני יום הטיסה).
   מכיוון שנויה הולדייז אינה מפעילה את הטיסות ואינה אחראית במישרין או בעקיפין על שינויים או עיקובים בלוח הזמנים שעלולים להתרחש מסיבות אופרטיביות או Force Majeure, לקוחותיה של נויה הולדייז מצהירים כי היא איננה אחראית על טיפול בעת המתנה לטיסה ו/או בטיסה עצמה. במקרה של טענה, יש לפנות לחברת התעופה.
 5.  דמי טיפול:
   בנוסף לסעיפים 1-4, נויה הולידייז רשאית לגבות דמי טיפול בסך: 100€ למשפחה עבור ביטול/שינוי חבילה למשפחה, 50€ למשפחה עבור ביטול/שינוי יחידה/מלון בלבד.